Voorwaarden

Gewoon, zoals het hoort. Duidelijke afspraken tussen beide partijen.

Onze uitgebrachte offerte en de bijbehorende opdrachtbevestiging is het uitgangspunt voor onze samenwerking. De voorwaarden van de samenwerking zijn vastgelegd in deze overeenkomst, de bijbehorende modules, en in de Algemene Voorwaarden ICTWaarborg. Als een bepaling uit deze opdrachtbevestiging tegenstrijdig is met de algemene voorwaarden, dan heeft de bepaling in de opdrachtbevestiging voorrang.